Compromís de qualitat

A Viamed hem definit una política de qualitat que es basa a fer les coses bé, a la primera, amb la màxima seguretat, amb el cost adequat i seguint els valors del grup Viamed.

El nostre sistema de gestió segueix el principi de la “millora contínua”, i treballem amb els nostres mitjans per a aconseguir el màxim nivell possible pel que fa al resultat tècnic, la seguretat, la satisfacció de pacients, clients, personal, accionistes i societat en general.

MISSIÓ

Proporcionar cures sociosanitàries i de salut segures i eficaces als nostres pacients i residents amb els mitjans apropiats i amb la màxima professionalitat i empatia.

VISIÓ

La visió del grup Viamed és que els seus hospitals i centres siguin reconeguts en el seu àmbit local com a centres segurs i fiables que proporcionen cures de màxima qualitat als seus pacients, i que mantenen relacions sòlides i de confiança amb institucions públiques i privades. Tot això en un entorn de treball enriquidor per al seu personal, en què es promou la responsabilitat social i mediambiental.

VALORS

Viamed està format per professionals que saben fer bé el seu treball, que exerceixen la seva tasca amb responsabilitat, excel·lència tècnica, motivació per innovar i continuar aprenent. Cerquem sempre la manera de fer les coses millor, i les fem amb alegria, amabilitat i generositat. Col·laborem amb l’equip perquè el resultat sigui el millor possible. Els nostres professionals s’impliquen i van més enllà del treball ben fet, i senten un profund respecte pels seus pacients, clients i companys.

Cerquem l’eficiència, aprofitem els nostres recursos, ens adaptem a les circumstàncies, i actuem sempre amb ètica i compromís cap als nostres pacients, clients, treballadors, accionistes, medi ambient i societat en general.

Els valors que caracteritzen el grup Viamed són:

Ètica

Ens guien uns exigents valors morals i de conducta irreprotxable.

Professionalitat

Exercim la nostra activitat amb excel·lent capacitat i aplicació.

Implicaciò

Anem més enllà de la simple obligació.

Empatia

Ens identifiquem amb els nostres pacients i clients, i ens posem sempre al seu lloc, per tractar-los amb respecte i afecte.

Generositat

Ens agrada ajudar els nostres pacients, clients i companys.

Adaptabilitat

Ens adaptem a les noves circumstàncies i a l’entorn en què ens trobem.

Direcció

Som prudents i reservats, i mantenim la màxima confidencialitat pel que fa a la informació dels nostres pacients

SEGURETAT DEL PACIENT

Viamed és una empresa compromesa amb la seguretat. D’acord amb la nostra missió, la nostra visió i els nostres valors, volem que els nostres hospitals i centres garanteixin la màxima seguretat per als nostres pacients i residents. Per això, tota l’energia i força dels nostres treballadors es canalitza per aconseguir el nostre màxim potencial.

Treballem intensament per ser centres molt segurs, per això ens certificarem segons la norma UNE 179003 (“Gestió de riscos per a la seguretat del pacient”).

Actualment, els hospitals Viamed Montecanal, San José i Nuestra Señora Virgen del Carmen ja estan certificats en aquesta norma. San José, a més, ho està en la 179006 (“Sistema per a la vigilància, prevenció i control de les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària als hospitals”).

En aquesta línia de treball, Viamed organitza un concurs entre els seus treballadors per premiar la millor idea que contribueixi a millorar la Seguretat del Pacient i fomentar, així, que tot el personal de Viamed estigui sempre pendent de la millora contínua.

FORMULARI: PREMI VIAMED A LA MILLOR IDEA PER AUGMENTAR LA SEGURETAT DEL PACIENT

CERTIFICACIONS

A més de les certificacions en Seguretat del Pacient, el grup Viamed també té altres certificacions en l’àmbit de la qualitat:

-ISO 9001 (“Sistemes de gestió de la qualitat”) a l’hospital Viamed San José, Nuestra Señora Virgen del Carmen, Novo Sancti Petri i al centre Sociosanitari Viamed Los Jazmines

-UNE 158101 (“Serveis per a la promoció de l’autonomia personal. Gestió dels centres residencials i centres residencials amb centre de dia o centre de nit integrat”) en la Unitat de Residència del Centres Sociosanitaris Viamed Los Jazmines

-ISO 90014 (“Sistemes de gestió ambiental”) a l’hospital Viamed Bahía de Cadiz i a l’hospital Viamed San José.