DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

El Servei de Diagnòstic Mèdic per la Imatge integra els recursos tècnics i humans necessaris per poder oferir un diagnòstic precoç i precís de les diferents lesions i patologies del pacient al més aviat possible. En funció de cada necessitat es fan servir diferents unitats de diagnòstic: des de la radiologia convencional digitalitzada (RX) fins a tècniques més sofisticades com ara l'escàner (TAC), la densiometria o l'ortopantomografia. En funció de les àrees de diagnosi, també fem servir l'ecografia i la mamografia.

Quadre mèdic

Dr. Joan Pere Vives Abelló

No visita al consultori

Veure fitxa