PEDIATRIA I LES SEVES ÀREES ESPECÍFIQUES

La Pediatria és l'especialitat mèdica que estudia el nen i les seves malalties. Aquesta especialitat estudia el nen sa i el malalt. 

El Servei de Pediatria està format per un equip de facultatius especialistes, qualificats i amb acreditada experiència i reconegut prestigi a la nostra ciutat, preparats per oferir al pacient pediàtric una atenció especialitzada i integral des del naixement fins a l'adolescència.

Disposem d'atenció pediàtrica especialitzada en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties dels nens. Pots tenir la tranquil·litat de saber que els problemes de salut dels teus fills seran sempre atesos per un pediatra especialista.

Quadre mèdic

Dr. Rafael Carmelo López Fernández

Visita al consultori

Veure fitxa