UNITAT D`ENDOSCÒPIA

Consisteix en una tècnica diagnòstica eficaç, normalment de caràcter ambulatori i amb sedació, si escau, perquè el pacient tingui major confort. Es col·loca una càmera o lent dins d'un endoscopi, i a través d'un orifici natural o una mínima incisió quirúrgica, es pot visualitzar un òrgan buit o la cavitat corporal interna. Es fa servir sobretot per detectar problemes gastrointestinals o d'urologia.

CÀPSULA ENDOSCÒPICA.

La tècnica endoscòpica per mitjà de càpsula consisteix en la ingesta per part del pacient d'una microcàmera en forma de pastilla d'uns 25 x 11 mil·límetres de grandària, sense cap sedació ni ingrés hospitalari. El pacient s'empassa la càpsula amb una mica d'aigua i se li col·loca una armilla o cinturó abdominal enregistrador, que emmagatzema les imatges que la píndola li envia sense fil en format de vídeo d'alta resolució. A continuació, un metge expert analitza exhaustivament la 'pel·lícula' del seu tracte digestiu per elaborar l'informe corresponent.

Quadre mèdic

Dr. Dustin Sergei Portilla Piña

Visita al consultori

Veure fitxa