ANÀLISIS CLÍNIQUES

Les anàlisis clíniques, conegudes generalment com a exploracions complementàries, les solen sol·licitar els metges al laboratori mèdic per concretar el diagnòstic d'un pacient, és a dir, per descartar-lo o confirmar-lo. 

 La base d'aquestes anàlisis són mostres biològiques que s'extreuen del pacient i s'analitzen al laboratori per obtenir-ne resultats objectius, que poden ser tant quantitatius com qualitatius. 

 A l'Hospital Viamed tenim un laboratori altament equipat per analitzar les mostres que envien els metges, els quals reben en poc de temps el resultat que els permet concretar de manera definitiva el diagnòstic del pacient.

Quadre mèdic