MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITÀRIA

La medicina de família és l'especialitat mèdica que s'ocupa de mantenir la salut en tots els aspectes, i analitza i estudia el pacient de manera global. Les consultes més comunes que es fan als metges de família són de tipus malaltia crònica, aguda o accions de caràcter preventiu per al manteniment de la salut. 

Els nostres metges de família s'encarreguen de proporcionar atenció contínua i integral a cada pacient, i comprèn totes les edats, sexes o malalties. Tenim un camp d'acció ampli que va des del consell o la teràpia, fins a la medicina preventiva clínica i el manteniment de la salut. A més, aquest servei és el responsable d'atendre les Urgències Generals d'adults i les consultes d'atenció primària dels nostres centres perifèrics.

Quadre mèdic