FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ

La Fisioteràpia és l'especialitat que ofereix una alternativa terapèutica no farmacològica per disminuir els símptomes de múltiples dolències agudes i cròniques. 

Normalment, la fisioteràpia es relaciona amb la tècnica del massatge. No obstant això, aquesta especialitat abasta un major nombre de pràctiques. 

 A Viamed, tenim un gran equip de professionals dedicats a aquest àmbit. Els nostres fisioterapeutes s'encarreguen d'examinar, diagnosticar, i tractar les deficiències, limitacions funcionals i discapacitats dels nostres pacients. 

Segons l'OMS, la  Rehabilitació és el conjunt de mesures socials, educatives i professionals destinades a restituir al pacient minusvàlid la major capacitat i independència possibles. També és part de l'assistència mèdica encarregada de desenvolupar les capacitats funcionals i psicològiques de l'individu. D'altra banda, aquesta especialitat inclou el diagnòstic, l'avaluació, la prevenció i el tractament de la incapacitat en general.

L'objectiu dels nostres especialistes és el de portar al pacient a ser autònom i dinàmic, mitjançant, per exemple, el restabliment de la seva mobilitat i la seva cura. Disposem dels recursos necessaris per a desenvolupar un procés de rehabilitació eficaç per al pacient. Oferim tractaments de magnetoteràpia i ones de xoc.


En l'àmbit de la medicina física, la rehabilitació consisteix en la prevenció, curació, i maneig de la discapacitat o lesió. Amb l'única finalitat de retornar la mobilitat perduda a causa de les possibles afeccions o lesions que el pacient hagi tingut.

Quadre mèdic

Dña. Carmen Moragues Saldadó

No visita al consultori

Veure fitxa

Dña. Mónica Figueras Nadal

No visita al consultori

Veure fitxa

Dña. Natalia González Font

No visita al consultori

Veure fitxa