RECEPCIÓ - ADMISSIÓ
CONSULTES EXTERNES
Àrea d'AMCI (Unitat de Cures Intermèdies)
BLOC QUIRÚRGIC (Cirurgia amb ingrés) Planta 0
BLOC QUIRÚRGIC CMA (Cirurgia sense ingrés) Planta 2
ECOGRAFIES
FARMÀCIA
HOSPITALIZACIÓ
NURSERIE
OBSTETRICIA
OFTALMOLOGIA
RADIOLOGIA
REHABILITACIÒ
SALA DE CONFERÈNCIES
SALA DE MÀQUINES
UNITAT DE ENDOSCÒPIES
URGÈNCIES