Missió

La missió dels hospitals del grup Viamed consisteix a proporcionar cures de salut segures i eficaces als nostres pacients amb els mitjans apropiats i amb la màxima professionalitat i empatia.

Visió

La visió del grup Viamed és que els seus hospitals siguin reconeguts en el seu àmbit local com a centres segurs i fiables que proporcionen cures de màxima qualitat als seus pacients i que mantenen relacions sòlides i de confiança amb les institucions públiques i privades, que proporcionen un entorn de treball enriquidor al seu personal i que promouen la responsabilitat social i mediambiental.

Valors

 • Ètica: ens guien uns exigents valors morals i de conducta irreprotxable.
 • Professionalitat: exercim la nostra activitat amb excel·lent capacitat i aplicació.
 • Implicació: arribem més enllà de la simple obligació.
 • Empatia: ens identifiquem amb els nostres pacients i clients i ens posem sempre al seu lloc, els tractem amb respecte i estima.
 • Generositat: ens agrada ajudar els nostres pacients, clients i companys.
 • Adaptabilitat: ens adaptem a les noves circumstàncies i a lʼentorn en què ens trobem.
 • Discreció: som prudents i reservats i mantenim la màxima confidencialitat respecte a la informació dels nostres pacients.

Objectius

El grup Viamed assumeix la seva missió, visió i valors i es compromet a:

 • Complir amb la normativa vigent.
 • Vetllar per la seguretat del pacient, desenvolupar i actualitzar els processos per a garantir la millor pràctica assistencial.
 • Respectar el pacient, la seva dignitat i privacitat. Mostrar sensibilitat cap a la situació en què es troba, mantenir-lo informat i tractar-lo amb amabilitat.
 • Aplicar criteris objectius i dʼeficiència en lʼavaluació de les inversions.
 • Seleccionar, formar i avaluar el personal per a mantenir la millor plantilla possible, que comparteixi els valors de Viamed i que es desenvolupi personalment i professional en el seu lloc de treball.
 • Promoure el desenvolupament sostenible i ser responsable amb el medi ambient.