Personal

Director Gerent

D. Jesús Niubó Madorell

Director Administratiu

D. Sergio Valero Segarra

Supervisora General

Dña. Rosa Chacartegui Piñol

Supervisors de quiròfan

D. Bruno Miguel Barbosa Gabriel
Dña. Silvia Saraiva Vilela

Supervisor de Hospitalització i Adjunt

D. Ricardo Pinto de Carvalho

Supervisora de consultes externes

Dña. Mª José Cubel Juan

Director de Comunicació i Relacions Institucionals

D. Jesús Alloza Moya